ความก้าวหน้าของอลูมิเนียมเส้นในอุตสาหกรรมยานยนต์

อลูมิเนียมเส้น

 

อลูมิเนียมเส้นมีความหนาให้เลือกหลายแบบ อลูมิเนียมเส้นแต่บางกว่าแผ่นโลหะ โดยทั่วไปจะมีตั้งแต่ 0.006 นิ้วถึง 0.080 นิ้ว ในช่วงนั้น ความสามารถในการตัดของมันมักจะเริ่มจากความกว้างของร่องหนึ่งในสี่นิ้วถึง 36 นิ้วกว้าง โดยมีขนาดแกน 6 นิ้ว 12 นิ้วหรือ 16 นิ้ว อลูมิเนียมเส้นความสามารถของแผ่นงานในช่วงเดียวกันนั้นกว้าง 2 นิ้วยาวไม่เกิน 180 นิ้ว ไม่มีเนื้อเยื่อแทรกซ้อน ด้านการก่อสร้างได้เผยแพร่บทความเรื่อง ราคาแผ่นอลูมิเนียมของยุโรปลดลง 5.9% จากดัชนีการก่อสร้างรายสัปดาห์นอกจากนี้หลังจากสัปดาห์ที่ทรงตัว

ราคาแท่งอลูมิเนียมเส้นปิดทรงตัวราคาที่ลดลง

เหล่านี้เป็นข่าวดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวัน อลูมิเนียมเส้นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากต้นทุนที่ลดลงนี้คืออุตสาหกรรมยานยนต์ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตแผ่นอลูมิเนียมที่คัดมาจากเอกสารสำคัญของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ อลูมิเนียมเส้นของแผ่นอลูมิเนียมว่าเป็นทางเลือกที่ประหยัดต้นทุนสำหรับเหล็กกล้าในรถยนต์ด้วยการออกแบบแบบชิ้นเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิจัยศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปและการเลือกโลหะผสม ที่อยู่เบื้องหลังสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

จากนั้นจะตรวจสอบผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้ บทความนี้เน้นว่าความผันผวนของราคาแท่งอลูมิเนียมมีอิทธิพลสำคัญต่อราคาของแผ่นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี อลูมิเนียมเส้นต้นทุนของอลูมิเนียมเส้นในปัจจุบันสูงเกินไปที่จะทดแทนเหล็กได้” แต่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย นับตั้งแต่ทำการศึกษาและเผยแพร่ผลการวิจัย อันที่จริงประมาณการว่า อุตสาหกรรมการขนส่งทั้งหมดใช้อะลูมิเนียมของการใช้อลูมิเนียมทั้งหมด นอกจากนี้ยังทำให้ภาค

การขนส่งเป็นตลาดอลูมิเนียมเส้นที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ

ตามที่เอกสารไวท์เปเปอร์ชี้ให้เห็น ต้นทุนคงที่จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอลูมิเนียมเส้นส่งผลให้ประหยัดจากขนาดและเอื้ออำนวยต่อโรงงานผลิตขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับที่ผลิตรถยนต์ การผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นสำหรับอะลูมิเนียมเข้ากับต้นทุนที่ลดลงของสินค้าโภคภัณฑ์และแผ่นอลูมิเนียมเส้นจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นสำหรับผู้ผลิตยานยนต์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

หนึ่งในความก้าวหน้าเหล่านั้นคือความสามารถในการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์ไดโอดกำลังสูง เอกสารไวท์เปเปอร์สำหรับการวิจัยการเชื่อมครั้งที่สองได้ศึกษารอยเชื่อมเนื้อในข้อต่อหน้าตักของอลูมิเนียมเส้นพบว่าการผลิตรอยต่อตักรอยต่อแบบแลปในแผ่นอลูมิเนียมด้วยเลเซอร์ไดโอดเป็นไปได้สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม และอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมรอยต่อเฮ็มในแผงปิดของรถยนต์